“Sahip Olduğumuz Tüm Bilgiler Tecrübe ile Başlar” Kant

Deneyimli çalışanlar, kaliteli ürün ve hizmetin sorunsuz bir iş sürecinin çıktısı olduğunu bilirler. Sektörde uzun yıllar kalmayı hedefleyen işletmeler kalitelerinden ödün vermeden maliyetlerini minimumda tutmaları gerektiğinin farkındadırlar. Başarı detaylarda gizlidir. Bunun için öncelikli olarak işletmenin süreçlerinin doğru bir şekilde tasarlanması ve sürekli iyileştirilmesi gerekir.

Süreç yönetimi, şirket içindeki her bir işi sürekli iyileştirilerek en iyiye ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. En gelişmiş işletmelerde bile gereksiz masrafları, zaman kaybını düşürecek, kaliteyi artıracak yeni noktalar bulunabilir.

İş süreçleri yönetimi ile 

 • İşiniz ile ilgili hata riskini en aza indirebilirsiniz.
 • İşlerinizi takip edebilir, her bir işin hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.
 • Yeni çalışanlarınızın şirketinize daha kolay adapte olmasını ve yapacakları işi net olarak anlamalarını kolaylaştırabilirsiniz. 
 • Çalışanlarınızın görev tanımlarını, sorumluluklarını, hangi durumda kimden onay alacaklarını net bir şekilde belirleyebilir, belirlediğiniz şekilde çalıştıklarından emin olabilirsiniz.
 • Çalışanların farklı departmanlar hakkında fikir sahibi olmalarını, böylece yaptıkları işin olumlu ve olumsuz etkilerini daha  iyi görmelerini sağlayabilirsiniz.
 • İşlerin yapılış şeklini standart hale getirerek verimliliği artırabilirsiniz.
 • Süreçlerinizi takip edebilir, ölçebilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Tekliflerin verilmesinden, müşteri hizmetlerine, tedarikçi değerlendirmelerinden satın almaya kadar farklı departmanlardaki süreçleri tek bir platformdan yönetebilirsiniz.
 • İşleyişinizi sürekli daha iyi hale getirir, yeni nesillere kalacak bir kurumsal hafıza oluşturabilirsiniz.

Süreç yönetimi danışmanlığı ile işletmenizin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre, kurumsal kimliğine ve yönetim kültürüne, ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre iş süreçlerinizin tasarlanması gerekir.

İş süreçleri yönetim danışmanlığı kapsamında:

 • Süreçleri belirliyoruz

Mevcut süreçlerin incelenmesi, sınırlarının çizilmesi gerekir. Süreçlerin belirlenmesinde işletmenin ne yapmak istediğine odaklanılır.

 • Süreçleri tanımlıyoruz

 Mevcut süreçlerin nasıl işlediğini en iyi bilenler o işi bizzat yapanlardır. Yeni kurgulanacak olan süreçlerin tanımlanmasında çalışanların süreçlerle ilgili deneyimlerinden yola çıkılması önemlidir. Bu aşamada tasarlanacak süreçlerin genel bir taslağı çizilir. Süreçlerdeki aksaklıklar, varsa hatalar, kaç kişinin çalıştığı, çalışanların ve yönetimin süreçlerle ilgili beklentileri ve ihtiyaçları net bir şekilde belirlenir. 

 • Süreçteki sorumlu kişileri belirliyoruz 

Süreç odaklı yönetimde herkesin sorumlulukları çalışanların yetilerine göre net bir şekilde belirlenir. İşlerde bir eksik, hata ya da gecikme olduğu durumlarda kimin sorumlu olduğunu bulmak ve sorunları gidermek çok daha hızlı ve kolay olur. Belirlenen standartlara uygun iş yapılıp yapılmadığı görülür.

 • Süreçler arasındaki bağlantıları tanımlıyoruz

Bir sürecin diğer tüm süreçlerle olan bağlantısı kurulur. Böylece o sürecin etkilediği ve diğer süreçlerden etkilendiği iş akışının bütünlüğü sağlanmış olur. Bu da her sürecin hem kendi içerisinde hem de diğer süreçlerle olan ilişkisinde düzgün işlemesini sağlar. Bir ürünün hammaddesinin satın alınma süreci ile o ürünün üretilip depodan çıkışının yapılarak müşteriye ulaştırılması arasında satış-pazarlama, stok, satın alma, üretim, kalite kontrol, lojistik gibi birçok süreç vardır. Bu süreçlerden herhangi birindeki bir aksama ya da hata yapılan tüm işi olumsuz etkiler. 

 • Süreçteki risk analizlerini yapıyoruz 

Süreçte ihtiyaç duyulan işlerin istenilen şekilde yapılmasını engelleyecek risklerin analizi her adımda yapılmalıdır. Riskleri belirleyip değerlendirdikten sonra bu risklere karşı alınacak önlemleri sürece dahil ederek etkinlikleri gözlemlenir. Ek önlemler alınması gereken durumda risk analizleri tekrar gözden geçirilir. 

 • Süreç performansı ölçümünün göstergelerini belirliyoruz  

Süreçlerin verimliliğini ölçmek, iyileştirmeler yapabilmek ve verimi artırabilmek için performans göstergelerini belirlemek gerekir. Süreçte iyileştirme ve geliştirmeler yapmak için büyük maddi ve itibar kayıplarını beklemeye gerek yoktur. Süreç performansları düzenli bir şekilde ölçülerek izlenmeli ve değerlendirilerek gerekirse iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu ölçüm ve değerlendirmeler şirketin genel başarısını da etkileyen en kritik aşamalardan biridir.  

İş süreçleri yönetimi yazılımları işlerinizin tam sizin istediğiniz gibi yürümesini sağlar. Süreçlerinizi analiz etmenizi ve sürekli daha iyi hale getirmenizi kolaylaştıracak şekilde verileri toplar. Sektörünüzdeki en başarılı uygulamaları bilen, bu uygulamaları sizin şirketinizin koşullarına uydurup hayata geçiren bir ekiple birleştiğinde, bu yazılımlardan sağlayacağınız fayda katlanarak artar.

Biz 30 yıllık süreç analizi ve yazılım geliştirme deneyimimizle, işlerinizin tam olması gerektiği gibi yürümesi için bir altyapı  hazırlıyoruz. Küçük görünen detaylardan yola çıkarak tüm işletmeyi güçlendiriyoruz.