Akıllı İşletmeler için Yeni Nesil Yazılımlar

Artık beynimizin nasıl işlediğini çok daha iyi biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre, mantığımızı kullanarak karar verdiğimizi sansak da gerçekte duygularımız ön planda. Mantığımız karar verirken bazı verilerden yararlanıyor. Bu verilerin hangilerinin kullanılacağını ise duygularımız belirliyor. Endişeli dönemde farklı, pozitif dönemde farklı, korktuğumuzda, üzüldüğümüzde farklı verileri kullanıyoruz. Aynı mantık, aynı şekilde karar veriyor ama veriler değiştiği için sonuçlar da değişiyor.

Kişisel kararlarda bu sorun olmayabilir ama iş hayatında durum farklıdır. Bizim duygularımızı etkileyen olayların çoğu iş hayatıyla ilgisi olmayan deneyimlerdir. Özel hayatımızda yaşadıklarımızın iş kararlarımıza yansıması, işletmemiz için önemli bir sorundur. Duyguları olmayan yazılımların karar sistemlerine entegre edilmesi bu problemi büyük oranda çözer. Karar vericilerin önüne bütün veriler konduğunda, bu verileri göz ardı etme şansları kalmaz. Bu sayede duygularının etkisi en aza indirilmiş olur.

Veriye dayalı karar almanın etkili olabilmesi için, veri toplama işinin de işletmenin tüm alanlarına yayılmış olması gerekir. Sadece ERP verilerine bakarak karar almak son derece yetersiz olur. Oysa Türkiye’de birçok işletmenin kullandığı yazılımlar ERP’lerle sınırlıdır. Her işletmenin, kendine özgü çalışma şekilleri vardır. Bu çalışma şekilleri onların rakiplerinin önüne geçmesini ya da gerisinde kalmasını sağlar. Bu nedenle, işleyiş sırasında oluşan verilerin kayıt altına alınması ve sonrasında bunların analiz edilmesi şirketin başarısını etkileyecek kadar önemlidir.

İş süreçleri dediğimiz bu işleyişin detaylarının belirlenmesi, geliştirilmesi, bunlara ne kadar uyulabildiğinin izlenmesi için oluşturulan BPM yazılımları, her firmanın işleyişine özel veriler toplamaktadır. Bu veriler sayesinde karar vericiler çok daha sağlıklı kararlar verebilirler. Toplanan bu verilerin yapay zekâ tarafından analiz edilmesi ise insan beyninin ulaşamayacağı sonuçlar elde edebilir.

Gelişmiş ülkelerde yaygın kullanılan, çok da maliyetli olmayan bu yazılımlar henüz ülkemizde yaygınlaşmadı. Bu durum, teknoloji kullanımında öncü olan işletmeler için büyük bir fırsat. İş süreçleri yönetimi ve yapay zekâ yazılımlarını rakiplerinden önce kullanmaya başlayanlar, şüphesiz onlardan fazla yol alacaklardır.