Kissflow

Verimsiz Satınalma Sürecinin İşletmelere Yıllık Maliyeti 6.500 Çalışma Saati

Bu bilginin kaynağı: https://www.sourcetoday.com/supply-chain/article/21866901/inefficient-purchasetopay-processes-cost-businesses-6500-manhours-annually Satınalma süreci, işletmenizin tedarik sürecini düzene koymak ve istenen sonuçları elde ederken maliyetten tasarruf etmek, harcanan zamanı azaltmak ve avantajlı tedarikçi ilişkileri kurmak için kullanılan teknikler […]

Kissflow

Başarılı İşletmelerin Ortak Özelliği: Ekipler Arası İşbirliği

Araştırmalar, şirketlerdeki işbirliği kalitesinin üretkenlik ve başarı üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu gösteriyor.  İşletmelerde işbirliği neden önemlidir? İşbirliği çalışanlara ortak bir amaç duygusu verdiği için işyerinde memnuniyet düzeylerini artırıyor. Daha […]